(ข่าวที่ 125/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)

 

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลป

ด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร

รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

                                     

                                    

           เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางสาวปวริศา สีสวย นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนางสาวภัสสร พงษ์เสวี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กองอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ ชนิดของพลาสติก สำหรับบรรจุอาหาร และตรวจสอบความปลอดภัยและสารปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์ ให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานด้านทดสอบทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร ประเภทพสาสติก ณ ชั้น 5 อาคาร หอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.