(ข่าวที่ 121/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่

 

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เป้าหมายบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่

 

 


           เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดบ้านต้อนรับ พลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นนิมิตหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องความยุติธรรม ความมั่นคงให้ประชาชน โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นฐานสร้างความเชื่อมั่นรองรับการยุติธรรมยุคใหม่ พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.