(ข่าวที่ 73/2559) สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

 

 

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ พันเอกชูเกียรติ ช่วยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการทอสอบเชิงกลทางคอมโพสิท พร้อมชมการสาธิตเรืออัตโนมัติ รถ ATV บังคับระยะไกล ทั้งนี้ได้มีการแลกปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

ข่าว / ภาพ: ทิพาพร ภูมิปกรณ์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE