(ข่าวที่71/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าว

การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559”

 

  

          8 กรกฎาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559" (National Science and Technology Fair Thailand 2016) ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ดังกล่าว เรื่อง เจลหอมปรับอากาศ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้มีความเข้าใจได้เรียนรู้ว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นมีความยากจริงหรือไม่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถทดลองปฏิบัติได้จริง ซึ่งผลงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

         สำหรับงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559" (National Science and Technology Fair Thailand 2016) ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการแห่งปี รวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จะจัดระหว่างวันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 ตั้งเป้ามีผู้ชมเข้างานเป็นเยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปกว่า 1.2 ล้านคน โดยภายในบูธของกรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้เด็กนักเรียนได้ทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้ไปกับ 4 โซน ดังนี้ โซนที่1 สร้างผลงานนักวิทย์ฯ ได้เรียนรู้ว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญต่อการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส ของสังคม ชุมชน โซนที่2 เมื่อนักวิทย์อยู่ในห้องแลป เป็นการจำลองการทำงานในห้องแลป ให้เด็กและเยาวชนสามารถทดลองเป็นนักวิทย์ลงมือทำแลปด้วยตัวเอง โซนที่3 Science Show เป็นการอธิบาย ไขความลับ ความจริง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โซนที่4 ร้อยแปดสิ่ง จับต้องได้กับตัวอย่างนานาสารพัน ที่วิทยาศาสตร์ร่วมสร้างคุณค่า ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดสร้างนักวิทย์เยาวชนไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณค่า แก้ปัญหา สร้างโอกาส ของสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน

 

-----------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th

Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE