(ข่าวที่67/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Riceglass

ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

 

 

          26 กรกฎาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบัน Research Institue for Industrial Ceramic and Glass (Riceglass) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้า เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก สำนักเทคโนโลยีชุมชน โครงการเคมี และห้องปฏิบัติการแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเซรามิกและแก้วของทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ