(ข่าวที่ 54/2559) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” พัฒนาฝีมือบุคลากร สปป. ลาว

วศ. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน”

พัฒนาฝีมือบุคลากร สปป. ลาว

 

 

          เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานและการมาตรฐาน” โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ   เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ และการจัดทำห้องสมุดมาตรฐาน ให้แก่บุคลากร สปป. ลาว     ทั้งนี้ มีการบรรยายและฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ด้านการสอบเทียบจากโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และด้านการจัดทำห้องสมุดมาตรฐานจากสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์