(ข่าวที่ 49/2559) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

(STI coupon for OTOP Upgrade)

  

  

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI coupon for OTOP Upgrade) เพื่อยกระดับสินค้า OTOP โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร เป้าหมายให้การสนับสนุนโอทอปที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มโอทอปสตาร์ทอัพ กลุ่มโอทอปปัจจุบัน และกลุ่มโอทอปที่ต้องการก้าวไปสู่เอสเอ็มอี โดยมีกลุ่มโอทอปที่ได้รับคูปองวิทย์ ในครั้งนี้ถึง 222 กลุ่ม

          โดยภายในงานมีการนำเสนอ Case การพัฒนาผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป โดยมีตัวแทนจาก 3 กลุ่มผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มตั้งไข่ กลุ่มต้มยำทำแกง กลุ่มเล็กพริกขี้หนู ร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป และยังมีการเสวนาพลังประชารัฐ นำเสนอตัวอย่างการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาช่วยกันสานต่อและร่วมพัฒนาสินค้าในอนาคต

          ทั้งนี้นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมงานและพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยให้แก่กลุ่มโอทอป โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่กลุ่มอาชีพบ้านสบู่ ในการปรับปรุงสถานที่ผลิต ให้เหมาะสมกับการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสบู่ก้อน (มผช. 94/2552) และได้แก้ไขปัญหาสบู่ความชื้นบนก้อนสบู่ สามารถผลิตสบู่ในหน้าฝนได้ และยังมีอีกหลายกลุ่มที่กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การสนับสนุน เช่น กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มหอม ตราแม่สมศรี วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปร่มเย็น 5 พัฒนา กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ