(ข่าวที่ 48/2559) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ.

 

 

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ Mr. Lionel Buratti, Regional Manager-Asia Oceania and sub-saharan Africa, Nestle ตัวแทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ASEAN Food Reference Laboratory ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัสดุสัมผัสอาหารและมาตราต่างๆ