(ข่าวที่46/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ Korea Institute of Ceramic Technology and Engineering (KICET) ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ Korea Institute of Ceramic Technology and Engineering (KICET) ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ณ Korea Institute of Ceramic Technology and Engineering (KICET) ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

          ดร.สุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ Dr. Kang Seok-joong ผู้ว่าการ KICET Dr. Hyung Tae Kim ผู้อำนวยการ  KICET สาขา Icheon และคณะผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ประชุมวางแผนอนาคตของการทำงานภายใต้ความร่วมมือ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการด้านเซรามิกและแก้ว ระหว่าง KICET สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือฉบับนี้จะนำมาสู่การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการวิจัยด้านเซรามิกและแก้วที่มีสมบัติพิเศษ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับการใช้งานใหม่