(ข่าวที่45/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

 

  

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กับบริษัทเอกชนชั้นนำของเมืองไทยจำนวน 13 บริษัท หน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และอีก 1 สมาคม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดภายในการปีนี้ โดยการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธิ โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์     รันตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารของบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ สำนักงานประสานงานเมืองนวัตกรรมอาหาร อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า Food Innopolis วางเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารที่สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางของตลาดอุตสหกรรมอาหารโลกที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการพิมพ์ การบริการที่ปรึกษานวัตกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีของการทำงานในรูปแบบที่อาศัยไกประชารัฐ ตามแนวทางของรัฐบาล ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจับมือกันระหว่างภายเอกชนรัฐบาล และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมืองนวัตกรรมอาหาร พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ผลิตหมูยอไขมันต่ำ โดยการนำเอนไซม์ทรานส์กลูทามิเนสมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส โดยสูตรที่ผลิตได้ไม่มีการใส่ไขมันจากสัตว์ เช่น ไขมันหมู หรือมันไก่ และปราศจากแป้งในส่วนผสม โดยหมูยอมีลักษณะเนื้อสัมผัสเรียบเนียน แน่นเนื้อ ฉ่ำน้ำ มีค่าโปรตีนมากกว่า  แต่มีค่าพลังงานทั้งหมด พลังงานจากไขมัน ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล และคาร์โบไฮเดรต มีค่าน้อยกว่าหมูยอในท้องตลาด โดยสามารถลดไขมันทั้งหมดลงได้ถึงร้อยละ 64 จึงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว ภาพข่าว : นางสาวทิพาพร  ภูมิปกรณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์   กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 0 2201 7095 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.