(ข่าวที่ 39/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

                                                                                                                      

          29  เมษายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้จัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้ร่วมทำวัตรเช้า สวดมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัด และฟังเทศนาธรรม โดยมีพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาส แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พร้อมทั้งให้พร ณ วัดพระราม 9 กาญจนภิเภษ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ