(ข่าวที่38/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “Startup Thailand 2016”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “Startup Thailand 2016”

 

 

          28 เมษายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016 “Startup Thailand 2016”  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้ ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ทั้งในและนอกประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร