ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ลำดับ   เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 มอก. 2925-2561 กระดาษเช็ดอเนกประสงค์ (MULTI-PURPOSE TOWEL PAPER)  
2 มอก. 2949-2562 พื้นยางสนามเด็กเล่น (RUBBER PLAYGROUND SURFACING)

                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>