(ข่าวที่99/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Cours for PTP Accreditation”

 

 

rsz img 7939 rsz img 7981

rsz img 8005 rsz img 7949

9 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for PTP Accreditation” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้เชี่ยญชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบและด้านการแพทย์ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความพร้อมให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ เทคนิคและแนวทางการประเมินได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17011 และข้อแนะนำของ APLAC : Guidelines on Trainig Course for Assessors (APLAC TR001) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประเมินให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE