(ข่าวที่98/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทย์ฯ ขอนแก่น ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

 

 

rsz 36983673 1910109509028753 5461008920673779712 n rsz 36975826 1910109742362063 3105967481991200768 n

rsz 36954477 1910109172362120 650039069706813440 n rsz 37006060 1910109182362119 5758342239491194880 n

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงานโดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมาย ดร.สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคณะนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ความตระหนัก ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจการรักและเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

                  ภายในบูธนิทรรศการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัว วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร ฉลากอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร รวมทั้งนำเสนอห้องสมุดดิจิทัล แหล่งรวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ง่าย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คาดหวังการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
                 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการในโซนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นำเสนอสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนชีวิตในอนาคต นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ (MOTHER NATURE : INNOVATIVE INSPIRATIONS) นำเสนอแรงบันดาลใจและให้ตัวอย่างวิธีคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดูแบบอย่างจากธรรมชาติ นิทรรศการภาพยนตร์ 4D PANDA ROLLER…JOURNEY TO NEW HOME เปิดประสบการณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับเรื่องราวแพนด้ายักษ์สุดน่ารักกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : โชติรส ชูจันทร์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE