(ข่าวที่97/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz img 8017 rsz img 8058

rsz img 7981 rsz img 8005

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.พจมาน ท่าจีน กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีห้องปฏิบัติการด้าน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ที่มีบทบาทสำคัญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อุปโภค บริโภค รวมทั้งยังมีบทบาทในการรับรองเสริมสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการโดยทั่วประเทศกว่า 8,000 ห้องปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการได้รับมาตรฐานสากลจะส่งผลให้ผลการทดลองเป็นที่น่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการเป็นแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นได้โดยตรงหรือสืบค้นออนไลน์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปิดให้นักศึกษาได้เข้าชมทั้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุดวิทยาศาสตร์ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ได้ศึกษาเข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ต่อด้วยห้องปฏิบัติการกลุ่มเคมีภัณฑ์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค และห้องปฏิบัติการกลุ่มน้ำบริโภคและอุปโภค กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์  ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE