(ข่าวที่95/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท หนุนวัสดุคอมโพสิท วัสดุสมัยใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

 

 

rsz 36667449 1901057966600574 2232093842306236416 n rsz 36698400 1901057863267251 7365991495301595136 n

rsz img 7743 rsz img 7718

rsz img 7769 rsz img 7785

6 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สมาคมไทยคอมโพสิท จัดแถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือด้านวัสดุคอมโพสิท เพื่อเป็นโอกาสขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบินในประเทศไทย ที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทสำหรับโครงสร้างอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญให้ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve จึงให้ความสำคัญการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิท เพื่อเตรียมการและผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบินที่เป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางระดับสูงในอนาคต อีกทั้งวัสดุคอมโพสิทเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรง ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบา อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ และอื่นๆ

นางเทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหน่วยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสร้างมาตรฐานด้วย NQI/MSTQ ทางด้านทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และการบิน จึงให้ความสำคัญการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของห้องปฏิบัติการวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์จากคอมโพสิทขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ ด้านยานยนต์สมัยใหม่และการบิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ

นายดนู โชติกพนิช นายกสมาคมไทยคอมโพสิท กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการด้านห้องปฏิบัติการจะช่วยสนับสนุนภาคเอกชนทำให้การผลิตได้มาตรฐาน แข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะทางวัสดุและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอมโพสิทต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการร่วมมือพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เป็นการแสดงพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นแนวโน้มการสร้างความเข้มแข็งที่ดีในตลาดโลก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE