(ข่าวที่90/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

rsz img 7010  rsz img 7085

rsz img 7133 rsz 2img 7047 

26 มิถุนายน 2561 นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 คน  ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ ทีมคณะนักวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE