(ข่าวที่89/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน เปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร

 

 

35925590 1738886172854850 7495879806072913920 n

22 มิถุนายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางปฏิญญา จิยิพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เข้าร่วมงาน พิธีเปิดโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant : FISP) และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินในส่วนการผลิต ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การผลิตผลติภัณฑ์อาหารอบแห้ง ณ อาคารโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE