(ข่าวที่76/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมยินดี ครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

 

Untitled 50

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.พจมาน ท่าจีน เลขานุการกรม เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอแสดงความยินดีกับ นาย บันเทิง ตัณฑวัฒน์ อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับรางวัล NIMT award ด้วยมีผลงานสำคัญในการเป็นผู้จัดทำและผลักดัน พรบ. มาตรวิทยาแห่งชาติ พ..2540

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE