(ข่าวที่74/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ นำผลงาน Sensory Evaluation ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Transforming SME through Innovation”

rsz 34201267 1855390994500605 3923140110190641152 n rsz 34482014 1855391201167251 8258500439738155008 n

rsz 34317824 1855391094500595 212832899580297216 n rsz 34479190 1855391007833937 2965095217562124288 n

4 มิถุนายน 2561 ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy” วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อน ผ่านการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการแก่อุตสาหกรรม ตลอดจนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนี้ นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้นำผลงาน Sensory Evaluation ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารและการทดสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร มาร่วมจัดแสดง ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประเมินวัดผล วิเคราะห์ และอภิปรายผล เพื่อสนับสนุนและให้บริการภาคธุรกิจอาหารของประเทศมีความเข้มแข็ง เติบโต อย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบอลรูม A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE