(ข่าวที่69/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมเส้นใยไหมด้วยครามแท้จากธรรมชาติและลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม

 

 

rsz s 7992735645642 rsz s 7992735741409

rsz s 7992735802465 rsz s 7992736015755

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นำทีมในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ลงพื้นที่ จังหวัดสกลนครเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องเส้นฝ้ายและการย้อมเส้นไหมด้วยคราม รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีการทำฟอกกาวไหมด้วยด่างธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีอันตรายในการฟอกกาวไหม และการย้อมเส้นฝ้าย เส้นไหมธรรมชาติ ไม่ให้สีตกและติดทนนาน
                                  นางดวงจันทร์ มาตโสภา กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเหล่าใหญ่ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางจังหวัดผลักดันผ้าไหมย้อมครามแต่ประสบปัญหาย้อมแล้วสีด่าง สีตกและไม่สวย และต้องพัฒนาเพื่อขอจด มผช. แต่แม่ดูแล้วแม่ก็ว่ายังไม่ผ่าน จนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ วันนี้กรมวิทยาศาตร์บริการ มาสอนวิธีการฟอกกาวและย้อมเส้นไหมด้วยคราม สมัยก่อนแม่ฟอกเส้นไหมด้วยด่างเคมี กรมวิทย์เข้ามาสอนการฟอกด้วยน้ำปูนใส เพิ่งเคยทำวันนี้ครั้งแรก และทางกรมวิทย์สอนการทำเฉดสีต่างๆจากธรรมชาติที่แม่มีในละแวกหมู่บ้าน ให้มีผ้าสีที่หลากหลายกว่าเดิม แม่พอใจมากดีใจมาก อยากให้กลับมาสอนอีก
                                 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ColorID labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์ ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเข้าไปพัฒนาการฟอกย้อม เส้นไหม และเส้นฝ้าย ในกลุ่ม 10 จังหวัดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผ้าคุณภาพ ในการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ สำหรับการส่งออกต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE