(ข่าวที่68/2561)วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะจาก Nationnal Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology

 

 

rsz img 4519 rsz img 4592

rsz 1img 4620 rsz img 4571

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานต้อนรับ Dr. Jing ling และ Mr. Oscar Wang จากNational Reference Laboratory for Food Contact Material(Guangdong),Guangdong Inspection and Technology พร้อมด้วย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในโอกาสศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

ทั้งนี้การเยี่ยมชมของผู้แทนสถาบันดังกล่าวฯ เป้าหมายเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานห้องปฏิบัติการด้านวัสดุสัมผัสอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมด้านวัสดุสัมผัสอาหารของไทยต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ :พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE