(ข่าวที่151/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience

กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก

เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience

rsz 2017 11 17 15 rsz s 7001534788014

rsz s 7001542580944 rsz 2017 11 17 41

17 พฤศจิกายน 2560 ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำบุคลากร กว่า 51 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ SCG Experience เพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ในแนวปฏิบัติตน เพื่อการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการให้บริการ แก่บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ศูนย์ SCG Experience  สาขาเลียบด่วน – เอกมัยรามอินทรา

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ บุคลากร วศ. ได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ในแนวทางปฏิบัติตนเพื่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE