(ข่าวที่148/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ

เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

rsz 1829 rsz 1img 1842

rsz 1847 rsz 1831

         15 พฤศจิกายน 2560 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ  Dr.Souichi Telada  Length Standards Group ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) เข้าให้คำปรึกษาทางเทคนิคและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ณ อาคารหอสมุด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         จากความร่วมมิือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ NMIJ ปัจจุบันได้มีการขยายขอบข่ายความร่วมมือมากขึ้น ที่นำไปสู่การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับสากล และจากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานทำให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เดินทางมาให้คำปรึกษาเทคนิคต่างๆด้านมาตรวิทยา ซึ่งมีนายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ในด้านบริการทดสอบ และสอบเทียบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE