(ข่าวที่147/2560)ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ.

ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ. 

rsz img 1722 rsz img 1817

rsz img 1808 rsz img 1775

        วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เพื่อวางแผนดำเนินการร่วมกันสืบเนื่องจาก  ความร่วมมือ  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน  ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน  พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน

       ความคืบหน้าในการหารือครั้งนี้ กสอ.จัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฤ      (อย. มผช.) การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขบวนการผลิตด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ให้ วศ. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

     และ วศ.จะจัดส่งชื่อผู้ประกอบการ เซรามิก อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์แก้วและกระดาษ ซึ่งได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานแล้ว ส่งให้ กสอ.เพื่อทดสอบตลาดหรือรับการสนับสนุนเงินทุนหรือการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โดยเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันในปีงบประมา61 จำนวน 200 ราย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: ธนากร ปัญญาฤดีพร ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE