(ข่าวที่146/2560)วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย

วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย

rsz image 6e988bc rsz 1image 09cbbc4

rsz 1image caeb5fe rsz 1img 2187

                        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทีมงานนวัตกร I Team  หรือ Innovation  Team  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ระบบบริการนี้จริง ได้ทดลองใช้นวัตกรรมการบริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  เป้าหมายเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบและนำมาใช้พัฒนานวัตกรรมระบบบริการภาครัฐนี้ให้สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการการใช้จริงต่อไป โดยมีผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการไทย เข้าร่วมทดลองใช้งานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ จำนวนกว่า 30 ห้องปฏิบัติการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE