(ข่าวที่145/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง” ต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง”  ต้อนรับ

คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

rsz img 1582 rsz img 1608

rsz img 1683 rsz img 1629

6 พฤศจิกายน 2560 ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยดร.กฤษฏา สุชีวะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง พร้อมด้วย นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ รวม 10 คน  เข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง  ณ ชั้น 3 อาคาร  ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ        

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในด้านบริการวิเคราะห์ และทดสอบ ที่เกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังเพื่อต่อยอดความร่วมมือ ในการให้บริการทดสอบ และการวิจัย ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE