(ข่าวที่143/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ
พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 

rsz img 1286 rsz img 1436

rsz img 1437 rsz img 1468

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยมี นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางแน่งน้อง เวทพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้การใบรับรอง มี 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีจำนวน 2 หน่วยงาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับหนังสือรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมีจำนวน 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

1.       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.       ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

3.       ห้องปฏิบัติการ ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด

4.       บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

5.       ห้องปฏิบัติการ อีโค่ คอนซัลแทนต์ จำกัด

6.       ห้องปฏิบัติการ บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

7.       ห้องปฏิบัติการวัดกัมมันตภาพรังสีในอัญมณี ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยี
                     นิวเคลียร์แห่งชาติ

8.       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าธนบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE