(ข่าวที่133/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

rsz img 9292 rsz img 9312

rsz img 9326 rsz img 9320 1

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี และนายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งชาติ เข้าร่วมต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE