(ข่าวที่130/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น (IAJapan) เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น (IAJapan

เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

rsz img 9043 rsz 1img 8970

rsz img 8968 rsz img 9015

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan) ได้แก่ Mr. Isao Fujita , Executive Assistant to Chief Executive และ Ms.Kahori Ono, Assitant staff, International Affairs Group  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560   ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้คณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan) ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเรื่องข้อกำหนด ISO/IEC 17011 ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับรองให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ได้ปรับปรุงใหม่ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE