(ข่าวที่129/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารมอบนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารมอบนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

rsz img 8917 rsz img 8901

 rsz img 8920 rsz img 8920

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ) จัดการประชุมการมอบนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมฟัง วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE