(ข่าวที่70/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมจัดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings

 

 

             กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร วศ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetings ซึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็น 1 ใน 4 หน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯ โดยมีสมาชิก APLAC และ PAC จากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 250 คน ระหว่าง วันที่ 16-24 มิถุนายน 2560 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

                   สำหรับงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ

                   นอกจากนี้ยังได้มีการเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงาน : ความสำคัญและทิศทางในอนาคต” โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานการรับรองระบบงานในประเทศ รวมถึงแนวโน้มการนำการรับรองระบบงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนในเวทีการค้าโลก และการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะได้แสดงถึงศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับงานด้านการรับรองระบบงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE