(ข่าวที่69/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันสินค้าไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการ และมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองความสามารถมีจำนวน 13 หน่วยงาน และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการจำนวน 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การบริการเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (คมช.) ที่ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศไทย ทั้งหมด 1 ใน 4 หน่วย ที่จะผลักดันให้การพัฒนาเรื่องระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ทางกรมก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการรับรองระบบงานไม่น้อยกว่า 115 ห้องปฏิบัติการ

          อย่างไรก็ตาม ในพิธีมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานรับรองตามมาตรฐานสากล และจะทำให้เป็นส่วนสำคัญที่จะไปตอบสนองในเรื่องของการที่จะทำให้สินค้าไทยที่ผ่านการตรวจรับรองจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และเชื่อได้ว่า ต่อไปอุตสาหกรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการรับรองในระบบงานจะต้องมีการพัฒนา และกรมวิทยาศาสตร์บริการก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยดูแล ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รวมทั้งที่จะจัดอบรมที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อไป

--------------------------------------------------------------

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ / ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE