(ข่าวที่68/06/2560)วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ”

วศ. / ก.วิทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

 

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราชการและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบูรณ์ มาลาลักษณ์ และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสา-ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีบุคลากร วศ. เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/: จิตลดา คณีกุล /ภาพ : สุกฤษ แก้วบุญ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE