(ข่าวที่64/2560)วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

วศ. / ก.วิทย์ ร่วมมือผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย

 

 

                     กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง “ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ”ซึ่งจัดขึ้นภายในงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก 2560 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดม่อนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็กฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี นนทบรี

                    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเรื่องที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งทาง วศ. ได้มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและความรู้ต่างๆที่จะมาช่วยในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและการจะใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการมีมาตรฐานในหลายสาขามาช่วยที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเพิ่มขึ้น นับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ

                    อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะสนับสนุน และเสริมสร้างขีดความสามารถของงานพิสูจน์หลักฐานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรม เรื่องของการทดสอบ หรือเรื่องการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ อย่างไรนั้นในความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดมาตรฐานในด้านของการพิสูจน์หลักฐานมีความชัดเจน และรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน

---------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE