(ข่าวที่60/2560)วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ต้อนรับ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว

 

 

                   กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร.สุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ในโอกาสนำผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว รวมจำนวน 7 คน เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4           อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

----------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE