(ข่าวที่57/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นายเอกรัฐ  มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ   เข้าร่วมประชุมด้านแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ. เมืองเยน่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในการการประชุมร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ โดย Prof .Dr. Delia Brauer อาจารย์/นักวิจัยของสถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต คณะเคมีและโลกศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยน่า (Friedrich-Schiller-Universität Jena) และกรรมการ ICG (International Commission on Glass)มหาวิทยาลัยเยน่า และกรรมการ ICG (International Commission on Glass) มีความสนที่จะทำความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนางานวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ (biomaterials) วัสดุทางด้านทันตกรรม (dental materials) และการพัฒนาแก้วชนิดใหม่ที่ใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ (functional glass) งานวิจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์วิจัยใหม่ที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก

นอกจากการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยที่สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์อ๊อตโตช๊อต มหาวิทยาลัยเยน่าแล้ว คณะได้มีโอกาสเยี่ยมชม ภาควิชาวัสดุอนินทรีย์-อโลหะ (Department of Inorganic-Nonmetallic Materials) มหาวิทยาลัยอิมเมอร์เนา (Technischen University Ilmenau) และ สถาบันวิจัยทัศนศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมความเที่ยงตรงเฟราน์โอเฟอร์ (Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering (IOF)) นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนางานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยทางด้านแก้วและวัสดุอื่นในอนาคต

----------------------------------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองวัสดุวิศวกรรม

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE