(ข่าวที่53/2560) วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วศ. / ก.วิทย์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทั้งนางวลัยพร ร่มรื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย“บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เทคโนธานี จ.ปทุมธานี