(ข่าวที่31/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วศ. / ก.วิทย์ฯ  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมให้การตอนรับ รองสมคิด พร้อมคณะ

เข้าเยี่ยมชมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ นำโดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชม ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ตลอดจนแผนดำเนินงานในอนาคต พร้อมมอบนโยบายบายแก่ผู้บริหารระดับสูง

           ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทภารกิจที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ฐานราก ที่เป็นการให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคม ที่จะนำไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0

-----------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www. Facebook/DSSTHAISCIENCE