(ข่าวที่13/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”

วศ. / ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร”

 

 

 

 

                          30 มกราคม 2560 ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดงานสัมนาจัดการความรู้ “การสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กร” เป้าหมายมุ่งกระตุ้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมของบุคลากร วศ.อย่างต่อเนื่อง โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ.เข้าร่วมกว่า 400 คน

                        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพรวิไล ธรรมพานิชวงศ์ Knowledge Asset Management Manager เป็นวิทยากร และทีม KM จาก บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด ในหัวข้อแนวความคิดของการจัดการองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องมือและกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากตัวอย่างการจัดการองค์ความรู้ของบริษัท เอสซีจีฯ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพภ่าย : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE