(ข่าวที่ 11/2560) ก.วิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ก.วิทย์ฯ  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

  

 

          วันที่ 23 มกราคม 2560 / ณ เวทีกลางตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ของการสวรรคตของในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยมีนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ทั้งนี้ ดร.สุทธิเวท ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE