(ข่าวที่9/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

   

 

 

 

          16 มกราคม 2560 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นักวิทยาศาสตร์ (สบ๔) พร้อมคณะรวม 6 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการห้องปฎิบัติการ ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอาญา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแผนในการจัดทำห้องปฎิบัติการ ให้ได้มาตรฐานว่าด้วยความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC17025) เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและประชาชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE