(ข่าวที่7/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ. “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”

วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ.

 “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”

 

 

 

          วันที่ 9 มกราคม 2560  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง” ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงรับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การกล่าวต้อนรับ และอาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE