(ข่าวที่6/2556) วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์

ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

          วันที่ 6 มกราคม 2560 / ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12–14 มกราคม 2560 ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ซึ่งจัดเตรียมสถานีกิจกรรมและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และสัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด รวม 29 สถานี กว่า 100 กิจกรรม

          ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า งานถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธี และถนนพระรามหก โดยในปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด สถานีสร้างสรรค์พาเพลิน มีกิจกรรม 3 โซน 9 สถานีในวันงาน และได้นำบางส่วนมาจัดแสดงในงานแถลงข่าว ได้แก่

          - กิจกรรม “หนูน้อยผลิตพิมเสนน้ำ” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จัก พิมเสน การบูร เมนทอล  น้ำมันหอมระเหยสมุนไพร แต่ละชนิดรวมถึงขั้นตอนในการผลิตพิมเสนน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยถูกต้อง และได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้

          - กิจกรรม “Cube Paper Craft” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆและเยาชน จะได้ทำโมเดลกระดาษที่เป็นคาแร็กเตอร์ยอดนิยมหลายแบบ และยังสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

         - กิจกรรม “Innovation นวัตกรรมพาฝันของน้อง” เป็นสถานีที่จะให้เด็กได้สัมผัส เล่น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลากหลาย ได้แก่ รถไฟรางนวัตกรรมพาฝัน เป็นต้น

         ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์จริง ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยสอบถามรายละเอียดการเข้างานเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE