(ข่าวที่ 127/2559) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง

 

นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน

สนามม้านางเลิ้ง

 

 

 

  

 

     12 พฤศจิกายน/เวลา 13.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ณ จุดอำนวยความสะดวก  ให้กับประชาชนของรัฐบาล โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  

ข่าว  มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช  / ภาพ คุณวุฒิ  ลี่แตง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.