(ข่าวที่50/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า

 

 

          16 มิถุนายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการสำนักหอมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานท่องโลกเทคโนโลยี ขีวภาพ” (World Biotech Tour THAILAND) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ของงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพในมุมมองที่สนุกสนาน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี