(ข่าวที่44/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ”

 

 

          24 พฤษภาคม 2559 ห้องปฏิบัติการเชี่ยวชาญด้านแก้ว โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ” วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการผลิตลูกปัดแก้วและเครื่องประดับ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้านแก้วนำความรู้ที่ได้มาประกอบเป็นอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการที่มีความสนใจทางด้านแก้วเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ