(ข่าวที่ 66/2567) ด่วน ! รมว. “ศุภมาส” ส่ง “ทีม DSS” วศ.อว. ลงพื้นที่ระยอง ตรวจพิสูจน์น้ำเปลี่ยนสี หวั่นกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบนิเวศทะเลไทย

F450 1 F450 2

F450 3 F450 4

 

           เช้าวันนี้ 6 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (DSS Team) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. นำโดยนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบปัญหาคุณภาพน้ำคลองตากวน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื่องจากประชาชนร้องเรียนแจ้งว่า น้ำในคลองเป็นสีแดง เมื่อสัมผัสน้ำพบอาการแสบคัน นอกจากนี้ พบว่าน้ำสีแดงมีกลิ่นคล้ายสารเคมี พบหินที่อยู่บริเวณริมน้ำเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ โดยที่ทีม DSS วศ.อว. ได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตั้งแต่เช้าวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต กรมควบคุมมลพิษ
          นายแพทย์รุ่งเรืองฯ อธิบดี วศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าน รมว. ศุภมาสฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้ทีมเร่งสอบสวนและตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยทีม DSS วศ.อว. ลงพื้นที่คลองต่างๆ ที่น้ำในคลองเปลี่ยนสีและบริเวณชายฝั่งทะเล
ทั้งนี้ ทีม DSS วศ.อว. ได้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นและส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง กรมวิทยาศาสตร์บริการต่อไป
           จากการที่ ทีม DSS วศ.อว.ได้ลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ทราบว่า ลักษณะน้ำเริ่มมีสีดำพอตักขึ้นมาสักพักมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง เมื่อสัมผัสกับผิวมีอาการแสบคันเป็นแผลพุพอง เคยมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ไปแล้ว แต่ไปแต่ยังไม่ได้การแก้ไข และประชาชนมีความทุกข์ ความกังวลมาก
           นายแพทย์รุ่งเรือง อธิบดี วศ. กล่าวเน้นย้ำว่า ท่านรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ ทีม DSS วศ.อว. นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จะเร่งตรวจวิเคราะห์เพื่อรายงานผลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor