(ข่าวที่189/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2023

F110 2 F110 4

F110 3 F110

 

            วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการดูแลสุขภาพและความงามที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมถึง อาหาร สินค้า บริการ และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อศักยภาพสูง ซึ่งเป็นงานรวบรวมผู้ประกอบการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
            ​​วศ. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโดยนำผลงานวิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดกระท่อมชนิดผง สารสกัดมะหาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรต่างๆ เช่น ขมิ้นชัน โปรตีนไหม สารสกัดเปลือกมังคุด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และนำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการในระดับฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
            ทั้งนี้ วศ. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor